encs

Xavian Terza Evoluzione / Stereo & Video

stereo-video-terza-evoluzione

„Reprosoustavy Terza Evoluzione charakterizuje přirozený, vzácně vyvážený zvuk. Basy v akurátním objemu jsou excelentně propracované a spojité – zúročují výhodu uzavřených ozvučnic, jež vykazují nízkou strmost poklesu citlivosti pod mezní frekvencí: nejhlubší tóny jsou ve zvukovém obrazu opravdu velice pěkně naznačeny. Střední pásmo je prokreslené do nejmenších detailů, aniž by analytické schopnosti reprosoustav utlačovaly jejich muzikální projev. Výšky jsou zdánlivě nenápadné, ale jejich výjimečnost registrujeme v dynamických špičkách, kdy zůstávají čisté i při vyšších hlasitostech. Zobrazení prostoru nahrávek je trojrozměrné, s přesnou lokalizací hudební scény. Zvukovou kvalitu určují především samotné nahrávky, špičkové si prostě užíváme, u technicky slabších registrujeme limity, dané vybavením studia i možnostmi záznamu v době jejich vzniku.“

 

Celá recenze V PDF

Xavian Quarta Evoluzione / hi-fi+
Xavian Madre Perla / HiFi-IFAs (DE)