encs

Xavian Quarta / Stereo&Video (Česká republika)

2020-05-quarta-stereo-video

„Soustavy Quarta nabízejí navýsost muzikální projev, který je pro značku Xavian typický, ale na pečlivě vyvážený zvuk se musíme správně naladit. Průzračných otevřených výšek totiž nabízejí právě „tak akorát“, což kvitujeme kupříkladu při reprodukci žesťové sekce v orchestrální nahrávce, která i při fortissimu zní naprosto přirozeně a netahá nás za uši – taková čistota je zřídka slýchaná. O prokreslení středního pásma lze hovořit jen v superlativech, jež platí i pro přesné, konkrétní basy, které se spouštějí až k nejhlubším oktávám. Quarty, které hrají výborně i potichu, si nezadají s profesionálními monitory, jež však takovou přidanou hodnotu postrádají, neboť se neotevírají k dolní části akustického spektra – a o chladné analytičnosti nemůže být vůbec řeč. Když připočteme téměř trojrozměrnou hudební scénu a vynikající dynamiku, dostáváme zvuk za všechny peníze, a nejenom proto, že v dané kategorii nemá konkurenci.“

Review in PNG (CZ)
PAGE 1
PAGE 2

Xavian Perla Esclusiva / Stereo Times (USA)
Xavian Ambra Esclusiva / Stereo&Video (Česká republika)